Perakende Bütçe, Finans ve Muhasebe Yönetimi

Perakende Finans
 • Kurum vizyon ve stratejisi doğrultusunda beş, sekiz ve on yıllık iş planlarının hazırlanması ve kurum finansal ve stratejik yol haritasının hazırlanması.
 • Aylık, yıllık ve beş yıllık Nakit Akım tablolarının hazırlanması, şirket bütçe planlama ekibinin eğitimi ve Nakit Akım tablolarının sürekliliğinin sağlanması.
 • Yıllık Bütçe değerlendirme ve analizi, kurum strateji, iş planı ve kaynakları doğrultusunda revize edilmesi/ hazırlanması.
 • Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer Mali tabloların analizi, değerlendirilmesi ve iyileştirme önerilerinin sunulması.
 • Yasal Vergi kontrolü ve kontrol sistemlerinin kurulumu.
 • Finansal yönetim, hazine, krediler ve banka teminatları analizi değerlendirilmesi ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırılması.
 • Tüm muhasebe süreçlerinin analiz değerlendirme ve yeniden yapılandırılması.
 • Tüm Dış ticaret süreçleri, müşavirlik, hukuki, idari, lojistik ve finansal analizi, değerlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması.
 • Fiktif stoklar, kasa şişkinliği, ortaklardan borç ve alacaklar ve şüpheli alacaklar vs. gibi sorunlu bilanço kalemlerinin tespiti ve iyileştirme önerilerinin sunulması.
 • Şirket hukuki yapılarının (A.Ş, Ltd vs) analizi, grup şirket ve iştigallerinin yeniden yapılandırılması ve yönetilebilir esnek ve şeffaf yapıya kavuşturulması.
 • Uluslararası şirket kuruluşları, şube açılışları muhasebesel ve finansal yapı kurgulanması ve yönetimi danışmalığı.