Stratejik Finans Yönetimi Eğitimi (Online Eğitim)Finans Yönetimi Eğitimi, Stratejik Finans
Yöneticiler için Stratejik Finans Yönetimi Eğitimi;
Üst Düzey Yönetici, Şirket Sahibi, Ceo'lar, Tepe Yönetici Adayları ve Yatırımcılara Yönelik  olarak düzenlenmektedir.


Yöneticilerin iş hayatında ve kriz ortamlarında karşılarına sıklıkla çıkan finansal konulara dair bilgilerin güncellenmesi ve şirket yönetiminin temel yapı taşlarından olan Finansal Yönetim Stratejilerinin ''En son global ve yerel gelişmelere ve Pandemi Koşullarındaki Finansal Krize paralel olarak'' en etkili ve pratik yollarının aktarılması amaçlamaktadır. 

Günümüzde üst kademe yöneticiler CFO, Finans ve Muhasebe Direktörü/Müdürü, Bankacılar, Yeminli Mali Müşavirler ve Basın Yayın  gibi kanallardan bilgi alsalar da alınan bilgiler bir bütünlük arz etmemekte ve genellikle mikro sorunların çözümüne yönelik olmaktadır. 

Bu eğitim ile henüz sorunlar oluşmadan Finansal Strateji gözlüğü ile bütüne hakim olarak finansal gelişmelerin sizi yönetmesi değil sizin şirketinizi finansal dalgalara hazır olarak yönetmenizi sağlayacak kolay uygulanabilir pratik stratejilerin aktarılması  hedeflemektedir.

Ayrıca Global Pandemi sonrası için muhtemel gelişmeler, olasılıklar ve alternatif finansal yönetim stratejileri aktarılacaktır. 

Eğitmen Mehmet Gürsu Çelensu Phd.Mba.(Özgeçmiş) 1997 yılından günümüze tüm ekonomik ve finansal krizlerde gerek Bankacılık gerekse de Reel Sektörde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Danışmanı olarak görev almış ve başarılı stratejiler üretmiştir.


Gündem;

1. Finansal Piyasalara Genel Bakış ve Değerlendirme

2. Geçmiş Finansal Deneyimler, Göstergeler, 2018 ve 2021 Krizi

 • Kriz ve Dalgalanmalar Öncesi ve Sonrası Makro Ekonomik Uyarılar
 • Piyasalardaki Alarm Sinyalleri
 • Geçmiş Finansal Kriz Deneyimleri ve Sonrası (1994, 2001, 2008, 2018, 2021)
 • Gelecekteki Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri Nelerdir?
3. Finansal Tabloları Okuma, Anlama ve Yönetme

 • Mali Tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım, Fon Akım vs)
 • Temel Yönetim Muhasebesi Tablolarını Okuma ve Anlama
 • EBITDA, GMROI, GMROF, GMROL (Başarının 4 Sihirli Anahtarı)
4. Finansal Analiz ve Sonrası, İyileştirme ve Çözüm Pratikleri
 • Pratik Finansal Analiz
 • Oran Analizleri ve Değerlendirme Bilgileri
 • İşletmelerde Alarm Göstergeleri (Uygulamalı) ve Önlemler
 • Nakit Yönetimi 
5. Finansal Enstrümanlar ve Pratik Bilgiler

 • Para ve Döviz Piyasaları
 • Vadeli İşlemler (Opsiyon, Türev, Forex, Future)
 • Kredi Piyasaları ve Türleri (Kosgeb, Exim, İşletme, Mortgage vs)
 • Sermaye Piyasaları ve Türleri (BİST, Tahvil, Bono, Şirket Tahvili, Eurobond)
 • Altın Piyasası
 • Piyasalara Dair Pratik Bilgiler ve Yatırım Kararları
6. Finansal Yönetim Stratejileri
 • Döviz Pozisyonları
 • İthalat ve İhracat Stratejileri
 • Satış Kanalları ve Stratejik Çözümler
 • Ürün Planlama ve Fiyatlama Stratejileri
 • Mergers and Aquisitions Planlamaları ve Fon Stratejileri 
 • Halka Arza Dönüş
 • Ödeme ve Tahsilat Sistemleri, Risk Yapılandırma Yöntemleri
 • Alternatif Stratejilerin de Alternatifleri ( C ve D Planları)
7. Güncel Örnekler ve Soru CevapSüre:                7 Saat (1 Gün x 7 Saat)
Gün ve Saat:   Salı 10.00-17.00 
Yer:                  Online-Canlı Eğitim (Zoom/Skype)
Tarih:               5 Aralık 2023 
Ücret:               %20 Özel İndirimli 6.000 TL- (3-9 Taksitle) 

*Eğitim İnteraktif Olduğundan Katılım 5 Kişi ile Sınırlıdır.
**Katılımcılara ''Yöneticiler için Finans Eğitim Seti'' Hediye Edilecektir.
***Katılımcılara Eğitim Sonunda Sertifika Verilmektedir


Hemen Kaydol: