7 Adımda Perakende İş Planı

Perakende İş PlanıEn kötü İş Planı bile hiç olmamasından daha iyidir, 7 adımda profesyonel iş planı hazırlayın.


Kapsamlı bir Perakende yatırım İş planı çok detaylı ve özel yazılım kullanılan bir plan olabileceği gibi, temel kavramlara uyulduğu takdirde konuya hakim kişiler tarafından da bilgisayarda hazırlanabilir. Asıl önemli olan iki kavram şudur; En kötü İş Planı bile hiç olmamasından daha iyidir ve İş Planı yatırım yapacağınız veya işinizi genişleteceğiniz sektöre hakim kişiler tarafından hazırlanmalıdır. Aksi takdirde öngörüler zayıf kalır ve başarısızlıklara açık bir yatırım olma ihtimali yüksek olur.


Perakende İş Planını neden hazırlamak gerektiğini ‘8 sebeple Neden İş Planı’ adlı makalede incelemiştik.

Sizi hedefimize götürecek Örnek İş Planının olmazsa olmazlarını inceleyelim.

1. Yönetici Özeti
Yönetici Özeti doğru ve başarıya götürecek bir İş Planının temel kısmını teşkil eder.  Tüm planın sinopsisini teşkil eder, anahtar kısımları gösterir ve okuyucunun ilk intiba ve dikkatini çekmesini sağlayacak temel figürdür. 

Perakende İş Planı

Yönetici Özeti temel olarak tüm operasyonu, satışı, karlılığı ve yatırımı özetler.  Dikkat çekerek planın tamamının neden dikkatle okunması gerektiğine ikna eder.

Yönetici Özeti Hazırlarken aşağıdakiler mutlaka eklenmelidir.
a) Şirket ismi/Marka ve lokasyon
b) İş konsepti
c) İş planının amacı / hedefi
d) Ürün gamı ve satış yönetemleri
e) Ciro ve Karlılık projeksiyonu
f) Tüm operasyonun yöneticisi / yöneticileri
g) Planda okunurken atlanmasını istemediğiniz temel öngörüler

Yönetici Özeti, İş Planında yer alan her bölümden bahsetmelidir ancak her bölümün en önemli kısımlarını içermelidir. İlgi çekecek kısımların derlemesi olurken işin ruhunu da yansıtmalıdır.  Operasyonun kapsamına göre 1-3 sayfa olmalıdır. İş Planının ön kısmına eklenir ve tüm iş planı hazırlandıktan sonra, en son yazılır.

2) İş/Yatırım Analizi
İş analizi, işin tüm yapısının, pazar yapısının, rakiplerin ve tüm sektörün analizini içerir. Sektöre ve işe genel bakış yapar ancak sektör ve şirket hakkında önemli detayları da inceler. Şirket daha önceden kurulu ise şirket tarihi  ve yöneticileri hakkında bilgi verir. Operasyonu yönetecek kişi ve patronların iş hakkında beklenti ve yorumlarını içerir.İş / Yatırım Analizi hazırlarken aşağıdaki hususları eklemek gerekir.

Perakende İş Planıa) Şirket nerede kurulacak, merkez ve mağaza lokasyonları
b) Operasyonun başlama zamanı ve iş akış zaman planı
c) Ürün gamı
d) Operasyonun nasıl yürütüleceği
e) Kimler tarafından yönetileceği
f) Operasyonun hukuki, telif, patent ve diğer kanuni altyapısı
g) Şirket misyonu ve vizyonu
h) Sektöre genel bakış
ı) Rakiplerin analizi
i) Sektörel trendler ve araştırmalar
j) Kuruluş maliyetleri, mağaza açılış maliyetleri
k) Demirbaş, yatırım, kira vs gibi masraf detayları
l) Kuruluş ve operasyonların fonlanma şekilleri

İş analizi kısmı tüm iş planının en detaylı olması gereken kısımdır, gerek fon temininde gerekse de sizin işinizi doğru yönetmenizi sağlayacak en önemli analiz kısmıdır. Bir-iki paragraflık özet yazılarak başlanır, ve alt başlıklar halinde işin doğası ve detayları hakkında tüm analizlere yer verilir. İş yeni yatırım ise tüm kurulum maliyetleri ve bunun fonlanma yöntemlerine yer verilir.

3) Pazarlama Stratejisi
Pazarlama stratejiniz kısmında, hedeflenen pazar, müşteri kitlesi ve bu pazara hangi stratejilerle dokunacağınızı belirttiğiniz kısımdır. Hedeflenen şirket imajı ve marka stratejisi detaylandırılır. Pazara yeni girişlerde pazarlama ve reklam iş ortaklarından bahis edilir. Rekabet analizi yapılır. 


Pazarlama Stratejisi detaylandırılırken aşağıdaki hususlar eklenir.
Perakende İş Planıa) Müşteriniz olmasını istediğiniz insanların tanımlanması
b) Hangi kitlelerin sizin müşteriniz olmasını hedeflediğiniz
c) Hedef kitlelere hangi tanıtım ve reklam strateji ve yollarıyla dokunacağınız
d) Rekabet analizi ve tanımlanması
e) Rakiplere göre farklı ve avantaj yaratacak hususlar
f) Rakiplere göre oluşturulacak satış stratejisi

Pazarlama stratejisi kısmında ciddi ve elle tutulur veriler eklemek gerekmektedir. Araştırma raporları analiz edilmeli, rekabet gücünüz ve olası güçlü yanlarınız ortaya konmalıdır.

4) Ürün ve Hizmetler
İş Planınızın en önemli kısmı olarak Perakende pazarına sunacağınız ürün ve hizmetlerin tanımlanıp analiz edildiği kısımdır.  Ürünlerin temininden sunumuna kadar geçen süreç belirtilir. Tedarikçi analizi yapılır. Mevcut ve ileride eklenecek ürün gamları açıklanır. 

Perakende İş Planı

Bu kısmı hazırlarken bahis edilmesi gereken hususlar şunlardır.
a) Ürün ve hizmetin gamı ve size has ürünlerin belirtilmesi
b) Müşterilere sunulacak ayrıcalık ve avantajlar
c) Tedarikçi bilgileri, varsa özel tedarik anlaşmaları bilgisi
d) Fiyatlama politika ve stratejisi
e) Ürün bazlı rekabet analizi
f) Satış projeksiyonu

Analizler detaylı ürün dökümü yerine ürün ve servis kategorileri şeklinde olmalıdır. Satış projeksiyonları detaylı araştırma raporları, varsa rakip analizinden ve hedeflenen pazar payından yola çıkarak hazırlanmalı, yanılma ve hata payları dikkate alınmalıdır. Orijinal ve telifli ürünler söz konusuysa bunlara ait patent, telif gibi belgeler eklenmeli, fotoğraflarla desteklenmelidir.

5) Yönetim Planı
Yönetim kısmında tüm operasyonu yönetecek ve sürdürecek insan kaynağı yapısı ve gereksinimler ortaya konulmalıdır. İş Planının bu kısmında operasyonlara aktif rol alacak personel halkında bilgi verilirken, kısa öz geçmişleri sunulur. Mağazaların personel ihtiyacı, niteliği, ücret ve yan haklar detaylandırılır. 

   
Perakende İş Planı
Yönetim Planı hazırlanırken eklenmesi gereken hususlar şunlardır
a) Tüm yapının organizasyon şeması
b) Çalışan sayıları
c) İstihdam edilmiş yöneticilerin kısa öz geçmişleri
d) Girişimcilerin organizasyondaki yeri ve yönetim alanları
e) Kısa ve uzun vadeli personel ihtiyacı analizi
f) Toplam ve iş aileleri bazında personel maliyetleri
g) Personele sunulacak sosyal ve yan haklar
  
Bu bölüm işin büyüklüğüne göre kısa veya nispeten uzun tutulabilir, ancak bu bölüm tüm personel politika ve prosedürleri hazırlandıktan sonra analiz edilmeli bir nevi özeti de içermelidir. İzin, Sigorta, Ulaşım, ve Eğitim gibi prosedürler belirlenip eklenmelidir.  

6) Finansal Plan
İş planında projeksiyonu en uzmanlık gerektiren kısımdır. Finansal Plan, yatırım sonucu elde edilmesi planlanan ciro ve karlılığın projeksiyonunun yanı sıra kuruluş ve idarede gerekli finansal ihtiyaçların belirlenmesi ve ortaya konulması aşamasıdır. Yatırımlar, borçlar, alıcılar ve satıcılar hesaplamaları detaylandırılır. Açılacak mağaza sayısı ve zamanları tablolarda açıkça belirtilir. Amortisman yöntemi ve tabloları projekte edilir.  

 

Doğru bir Finansal Plan aşağıdaki rapor ve bilgileri içermelidir. İşin büyüklüğüne göre 3-8 yıllık projeksiyon olarak hazırlanır, genellikle beş yıl tercih edilir.
Perakende İş Planıa) Varsayımlar
b) Amortisman Tablosu
b) Başabaş analizi
c) Proforma Kar-Zarar Tablosu (Aylık-Yıllık)
d) Proforma Nakit akım tablosu (Aylık-Yıllık)
e) Proforma Bilanço
f) İş ve finans rasyoları

g) Orta ve uzun vade risk analizi
h) Çıkış stratejisi ve analizi
Finansal plan işin gerçekleşmesi ve büyümesi esnasında beklenilen parasal analizleri ortaya koyar. Büyümenin finansının nasıl sağlanacağı belirtilmelidir. İş Planı finans temini maksadıyla hazırlandığı takdirde alternatif varsayımlarla kuvvetlendirilmelidir, ayrıca varsayımların borç veren tarafından anlam ifade eden rakamlar olması önemlidir.

7) Ekler
Ekler kısmında yukarıdaki diğer 6 maddeyi güçlendiren raporlar, analizler, pazar araştırmaları, şirket hukuki yapısı vs gibi belgelerin yanı sıra. Kategorilerde kullanılan projeksiyonların alt tabloları ve detayları verilir. Detaylı alt finansal analizler buraya eklenir, varsayımlar konusunda alternatif modellemeler iliştirilir.
Bu konu ve daha fazlası


Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitim Setinde