Perakende Mağazacılık Yönetimi

Mağazacılık Yönetim Danışmanlığı
 • Mağaza metrekare, stok ve iş gücü verimini arttırmaya yönelik strateji ve sistemlerin oluşturulması, takibi ve sürekli iyileştirilmesi.
 • Zincir Mağazalar yönetimi, ulusal ve uluslararası zincir mağazacılık ve franchise yönetim sistemi oluşturulması.
 • Franchise sistemi alt yapısı oluşturma ve yönetimi.
 • Franchise el kitabının oluşturulması.
 • Kiralama ve mağaza lokasyon analiz, değerlendirme ve seçimi.
 • Kiralamalar için ekonomik, finansal, hukuki, idari danışmanlık ve öncelikli ve nitelikli lokasyon temini.
 • Mağazalar v Merkez ürün yönetimi stratejilerinin oluşturulması ve bölgesel/ülkesel yapılandırılması.
 • Merkez ve Mağazalar arası  Lojistik sistemi analiz, değerlendirme ve yeniden yapılandırma.
 • Mağazalar ve Merkez IT sistemleri analiz, değerlendirme ve yeniden yapılandırma.
 • Mağazalar ve Merkez İnsan Kaynakları mevcut yapı analiz, değerlendirme ve yeniden yapılandırma.
 • Mağazalar ön muhasebe ve Merkez genel muhasebe entegrasyon, etkin kullanım ve ölçülebilir muhasebe yönetim ve takip sistemlerinin oluşturulması.
 • Mağazalar Nakit Akım ve POS alacakları mevcut durum analiz ve değerlendirmesi. Kurumsal nakit ihtiyaçları doğrultusunda ideal finansal modellerin oluşturulması.
 • Mağazalar ve Merkez kayıp kaçak takibi, ürün güvenliği analizi, personel ve müşteri kayıpları takip, tespit ve önleyici sistem kurulumu.
 • Kurum ihtiyaç ve prensipleri doğrultusunda Merkez ve Mağazalar stok sayım sistemleri oluşturulması.
 • Merkez ve Mağazalar sigorta poliçe analiz, değerlendirme ve yeniden yapılandırması.
 • Tüm kurumsal sözleşmelerin ve kiralama kontratlarının analiz ve değerlendirilmesi, risk tespiti ve hukuki danışmanlık.