Perakende Stok Yönetimi ve Merchandising

Perakende Yönetim Danışmanlığı
  • Mevcut stok yönetim ve merchandising sisteminin analiz, değerlendirme ve yeniden yapılandırılması.
  • Stok takip, izleme ve mağazalar arası transfer hareketleri sistemi oluşturulması.
  • Range Planlama yönetimi.
  • Allocation, Replenishment ve RPT otomasyon, izleme, takip ve hesaplama sistemlerinin kurulumu.
  • Merchandising ve ürün yönetim performans ölçme ve değerlendirme sistemleri kurulumu.
  • SKU ve option bazında ürün takip ve izleme sistemleri kurulumu.
  • Mağaza ve Merkez stok sayım sistem ve prosedürlerinin oluşturulması, gerçekleştirilmesi ve sistem kurulumu.
  • Teknoloji tabalı modern stok takip ve yönetim sistemleri kurulumu (RFID, QR code vs.).