Perakende Mağazacılık Yönetimi Eğitim Seti

Perakende Mağaza Yönetimi Eğitimi / Eğitim Seti
Perakende Mağazacılık Yönetimi Eğitim Setinde, perakende sektöründe gerek Genel Merkez gerekse de Mağaza Yönetici ve çalışanlarına yönelik modern mağazacılık yönetim ve işletme esasları öğretilecek, sektöre özgü yeni metot, hesaplama, analiz, terimler ve mağazacılık alanında yeni akımlar ve trendler hakkında bilgiler sunulacaktır.

Eğitim Setinin amacı katılımcılara modern perakende mağaza yönetimi hakkında en yeni ve en etkili metotlar sunarken dünya örnekleri ile pekiştirilerek yeni bir vizyon sunmak ve 2025 mağazacılığı hakkında bilgi ve fikirler vermektir.
Değişen kuşaklarda değişen müşteri tiplerinin de anlatılacağı bu eğitimde özellikle x, y ve z kuşağının alışveriş beklentileri sunulurken müşteriyi tanıma ve ihtiyaçlarını belirleme konusunda anahtar bilgiler aktarılacaktır.

Her biri uzun süreli eğitimlere konu olabilecek eğitim seti içeriğinde ilgili başlık hakkında en yeni, en kilit, en etkili metot ve bilgiler ana hatlarıyla sunulacaktır. Uzun bir eğitimden akılda kalacak ana noktalar kısa bir eğitimde net anlaşılabilir ve kalıcı olarak aktarılacaktır.
Eğitim Seti  İçeriği;
1.    Perakendenin Geleceği 2019’dan 2025’e vizyon turu
2.    Modern Mağazacılık Satış Yönetimi
·         Yeni Müşteri Tipleri ve X-Y-Z kuşakları
·         Müşteriyi Tanıma ve Seçme
·         Müşteri Karşılamada yeni Metotlar
·         İhtiyaçları belirlemek için Müşteriyi dinlemek
·         Satış Temsilcisinin Ürün Bilgisi Kavramı (Product Genious)
·         Ek ürün ve avantaj sunma metotları (Sepeti büyütme)
·         Eşlik etme ve Uğurlama stilleri
3.    Görsel Mağazacılık
·         Modern VM uygulamaları ve Digital VM
·         Mağaza içi yerleşim metotları
·         Mağaza içi Ürün Çevirme ve Ürün Yönetimi
·         Ziyaret Sayısı Kavramı ve VM (Ziyaret sayısını arttırma metodları)
·         VM Kontrol Listesi ve Mağaza VM sorumluluğu
4.    CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
·         CRM nerede başlar, nerede biter
·         Müşteri her zaman haklı mıdır ? (İkna Yönetimi)
·         Mağaza içi CRM
·         Digital CRM
5.    Mağaza Gider Yönetimi
·         Mağaza giderlerini bilmek ve ölçmek
·         Gider alternatifleri ve gider yönetimi
·         Grup Çalışması (Gider Yönetim Oyunu)
6.    Mağaza Personel Yönetimi
·         GMROL ve FTE Satışı ölçme ve analiz (Optimum Satış ve Personel miktarı)
·         Modern Prim Sistemleri ve Alternatif Metotlar
·         Personel Değişim ve Devamlılık
·         Personel Kariyer Planlaması ve Bilgi Paylaşımı
7.    Mağaza Stok Yönetimi
·         Modern Yönetim Metotları (İtme ve Çekmeye farklı yaklaşımlar)
·         Mağaza içi ürün yerleştirme ve Stok Yönetimi (Kırıklık Kontrol)
·         Mağazalar arası transfer metotları
·         ABC analizi ve Pareto Yaklaşımı (Stokuna hakim olmak)
8.    Perakende Metrikleri ve Mali Yönetim
·         Modern Metrikler Mağaza Performans Ölçüm ve Analiz (KPI’lar)
·         GMROII ve GMROF
·         Dönüşüm Oranı, Sepet Ortalaması ve Derinliği
·         Sell-Through, Stok Satış ve Stok Devir Hızı
·         Mark-up ve Mark-down,
·         İndirim Yönetimi
·         Mağaza Kasa Yönetimi ve İdeal Süreçler
·         Mağaza Karlılığını Etkileyen Faktörleri Analiz
·         Mağaza içi Kayıp Kaçak Yönetimi ve Örnekler

Eğitim Seti içeriği:
Eğitim DVD’si, 
1 Booklet,

*5 Yıl Boyunca Dijital Güncelleme ve Yeni Bölümler Ücretsiz
** Macro Retail Eğitimlerinde Geçerli %10 İndirim Kuponu
Opsiyonel: Dilerseniz Online Sınav ile Başarı Sertifikası (+39,90TL) 
              : Dilerseniz Özel USB Bellek İçinde (+25 TL)

Eğitim Seti:  %12 Özel İndirimli 199 TL (3-9 Taksit Avantajı)

Sınırsız Kullanıcılı Kurumsal Eğitim Seti: 708 TL (KDV Dahil) 
*Not: Eğitim Setini Birden Fazla Kullanıcıya Dağıtacak Kurumların Kurumsal Eğitim Seti Lisansı Alması Gerekmektedir.  Lisans Alan Kurumlara PDF +  Sistem Yüklemesi için Açık Kaynak Kodlu Power Point Versiyon da Verilecektir. 
Sipariş için:  

                                Mağazacılık Yönetici Eğitimi