Marka Stratejisi Danışmanlığı

Macro Retail Akademi Marka Yönetimi Marka stratejisi kurumun marka hikayesinin başlangıç ve temel noktasıdır, diğer tüm stratejiler IK’dan Finansa, tasarımdan lojistiğe hep bu ana stratejiden baz alarak oluşur. Makro Retail Akademi sizin bu temel stratejinizi oluşturmada sizin hikayenizden ve vizyonunuzdan yola çıkarak formüle ediyor.  • Marka stratejisi oluşturma ve yeniden kurgulama.
  • Marka konumlandırma ve segmentasyon.
  • Ürün ağaçları yapılandırma ve konumlandırma.
  • Marka bilinirlik ve farkındalık ölçme ve değerlendirme.
  • Rekabet analizi değerlendirme ve yeniden yapılandırma.
  • Mağaza konsept analiz, değerlendirme, düzenleme, ve format geliştirme.
  • Marka prensip ve stratejileri doğrultusunda kurum marka kitabının oluşturulması.