Perakende İnsan Kaynakları Yönetimi

Perakende Yönetim Danışmanlığı
  • Merkez ve Mağazalar personel analiz ve değerlendirme.
  • İş süreçlerinin ve iş aileleri değerlendirme, analiz ve yeniden yapılandırılması.
  • Marka stratejileri doğrultusunda kurum kilit performans göstergelerinin tespiti ve KPI ölçme ve değerlendirme sistem kurulumu.
  • Personel ve Yönetici 360 derece performans ölme ve değerlendirme sistemleri kurulumu.
  • Personel ödül, prim ve terfi prosedürlerinin oluşturulması ve eğitimleri.
  • Kurum ihtiyaçları doğrultusunda, konusunda uzman yöneticiler aracılığı ile kilit personel mülakat, seçme, analiz, referans kontrolü ve yerleştirme (Orta ve Üst Kademe).
  • Yıldız Mağaza yöneticileri seçme, değerlendirme ve yerleştirme. Yönetici adayları yöneticilik eğitimleri.
  • Pilot mağaza uygulaması ve mağazacılık personeli iş başı eğitimleri verilmesi.
  • Personel yönetmeliği, iş hukuku yasal uygunluk analizi, iş güvenliği uygulamaları analizi.
  • Kurum personel yönetmelikleri el kitabının oluşturulması.