Rolling Budget (Dinamik Bütçe)

Bütçe ve Finansal PlanlamaModern Dinamik Bütçe ve Finansal Planlama Tekniği


Geleneksel yönetim tarzı olarak nitelendirebileceğimiz standart bütçeleme tekniğine göre şirketler yıl sonuna doğru bütçe ve planlamalarını yapar, kasım-aralık ayı gibi de bunu onaylayıp tüm yılı bazen hiç revizesiz statik bir bütçe ve hedefler ile geçirirler. Ekonominin çok stabil olduğu ve doymuş pazarlarda hala uygulanabilir olmasına karşın, stabil bir ekonomik ortamı bulmak modern dünya düzeninde artık bir efsane haline geldi.

Değişen döviz kurları, parite, tüketici davranışları, mevzuat değişiklikleri, vergisel değişiklikler ve siyasi gelişmeler her piyasada dalgalı bir yapı oluşturmakta ve modern yönetim tarzının bunlara anında tepki veriyor olması gerekmektedir.

Yuvarlanan Bütçe (Y.B), geleneksel bütçelemelerin aksine yaşayan, canlı ve dinamik bir bütçeleme tarzıdır.

Yuvarlanan Bütçeden bahis etmeden evvel geleneksel bütçenin bize getirdiği dezavantajlara göz atmakta fayda var.

Geleneksel bütçelemenin dezavantajları

1) Statiktir : Tüm yıl aylar evvel belirlenmiş harcama kalemleri ve satış hedefleri doğrultusunda şirket yönetilir ve değişimlerin gerisinde kalınarak kayıplara yol açar.

2) Büyümeyi engeller : Günümüzde her ne kadar daralma süreçlerinden geçsek de, hızlı büyüyen ekonomik dönemlerde önceden koyulan konservatif hedefler nedeniyle canlanan piyasaya reaksiyon göstermek aylar almaktadır.

3) Vizyonu Sınırlar : Harcama kalemlerine getirilen sınırlama ve yatırım kararlarının önceden alınması sebebiyle yöneticilerin kısa vadeli gelişmelere odaklanmasını ve ortaya çıkan fırsatları kaçırmasına yol açar.  

4) Bütçeye güveni yıpratır : Büyük ekonomik dalgalanmaları ve olağan dışı tüketici davranışlarını öngörülemeyeceği  için kağıt üzerinde kalan bilgisayarda kurgulanan rakamlar olarak kalır. Yöneticilerin bütçe sistemine olan inancını sarsar.

5) Yıl sonu performansını düşürür : Yıllık bütçe hazırlama süreci yıl sonu son çeyrekte bir şirketin bir çok departmanını kilitler ve doğal işlerinden çok bütçeye odaklanmalarına yol açar.

Peki geleneksel bütçelemenin avantajları yok mu diye düşündüğümüzde, az sonra bahis edeceğimiz Yuvarlanan Bütçeleme zaten bu avantajları da içinde barındırdığından ve veriler işlendiğinden dolayı  klasik bütçe raporlamalarının da artık gelişen yazılım ortamında alınmasından ötürü ek bir avantajı yoktur.

Yuvarlanan Bütçeleme : Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda aylık veya üçer aylık periyotlar halinde revize edilen ve biten aya ek olarak bir sonraki yılın ilgili ayının bütçeye eklendiği bütçeleme ve finansal planlama metodudur.    


ocasubmarnismayhaztemagueylekikasaraocasubmar
123456789101112
123456789101112
123456789101112
123456789101112Yukarıdaki tabloda da görülebileceği üzere standart bütçelemede mart ayına gelindiğinde geriye 9 aylık bir bütçe periyodu kalmışken, Yuvarlanan Bütçelemede bu süreç her zaman 12 aydır. Uzun vadeli bakan şirketler ve sezonsal hareketlerin önemli olduğu Perakende sektöründe bu süre 18’ay kadar uzamaktadır.

Bütçe ve Finansal Planlama
Yuvarlanan Bütçenin Avantajları

1) Hızlı aksiyon : Gelişen ekonomik, ticari, ve politik ortama göre hızlı adaptasyon ve karar alma sağlayacak verileri sunarak  gerek kriz anlarında gerekse de büyüme zamanlarında maksimum fayda sağlamaktadır.

2) Erişilebilirlik : Her ay veya 3 ayda bir revize edilen varsayımlar, hedefler ve harcamalar sayesinde daha erişilebilir ve anlam içeren bilgiler sunar.

3) Güvenilir nakit akımı : En önemli avantajı ise, sürekli revize olan bütçe ve finansal planlama tabloları en sağlıklı nakit akım tablosuna ulaştırmaktadır. Şirketlerin gerçek hayata göre ayrıca nakit akım tablosu tutmadan normal raporlama süreçlerine dahil güvenilir nakit akım tabloları oluşur.

4) Yıllık bütçe sürecine son : Sıkıcı ve tüm departmanları bir çeyrek boyunca kilitleyen yıllık bütçeleme süreçleri son bularak, her zaman aktif ve dinamik bütçeye sahip olmayı sağlar.

5) Dinamik performans yönetimi : Hedef ve gerçekleşmelerin dinamik izlenmesi ve revizesi sayesinde tüm ekiplerin performanslarındaki dalgalanmalara hızlı müdahale imkanı sağlamaktadır.Bu konu ve daha fazlası

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitim Setinde