Perakende Mağazacılık Personel Yönetimi

    Perakende Yönetim Danışmanlığı
  • Mevcut mağazalar personel yapısının analiz, değerlendirme ve sunumu.
  • Kurum ihtiyaçlarına ve stratejilerine özel mağazacılık insan kaynağı ve stratejisi ve yapısının oluşturulması.
  • Hizmet ve Satış standart ve prosedürlerinin oluşturulup kurum el kitabının oluşturulması.
  • Marka stratejileri doğrultusunda ihtiyaç analizine göre tüm mağaza yönetici ve personelinin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi.
  • Mağaza prim, ödül ve motivasyon sistemlerinin analizi, değerlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması.
  • Doğru insan stratejisi kapsamında, yönetici ve personel seçme, yerleştirme ve oryantasyon eğitimleri.