Temel Stok Yönetimi ve Merchandising WorkShop

Esas itibariyle satınalma, stok yönetimi ve merchandising konularında daha başarılı olmak isteyen çalışan ve yöneticilerin iş hayatlarında karşılaşacakları stok yönetimi ve satınalma konularındaki, method, hesaplama ve terimleri öğreniceklerdir. Detay içerik aşağıda/sayfada bulunmaktadır.


Başlangıç ve orta seviyesindeki bu eğitim, satınalma, stok yönetimi ve merchandising çalışanlarının çok sıklıkla karşılaştığı ve karşılaşacağı birçok konuda karar verme süreçlerini etkileyecek güncel ve stratejik metot ve formüller içermektedir. 

İçerik; 


1. Temel Stok Yönetimi 

2. Satınalma ve Tedarik Performans
3. Merchandising ve Ürün Yönetimi 
4. Örnek Uygulamalar
*Detay içeriği aşağıda slaytlarda inceleyebilirsiniz.


Süre: 7 Saat (7 saat x 1 gün)
Gün ve Saat: Pazar 10:00-17:00