60 Soruda Finansal Yönetim Yeterliliğini Test EdinFinansal YönetimPerakendecilikte işletmenin temel finansal yönetimin yeterliliğini 60 soruda kontrol edin. Her boydaki perakendeci için temel bir kuram, finansal yönetim süreçleri ve Bilgi teknolojileri üzerine yapılan yatırımlar işletme üzerinde çarpıcı sonuçlar üretir.   

                                                   
Perakende işinde Finansal rakamların ve raporların karar alma süreçlerindeki etkileri herkesçe kabul edilmesine karşın küçük ve orta boy işletmelerin pek azı bunlara gerek önemi gösterir.  

Aşağıda küçük ve orta boy bir perakendecinin finansal başarı elde etmesi için gerekli temel raporların ne kadarını ürettiğinizi sorgulamanıza yarayacak bir kontrol listesi bulunmaktadır. Verilen her olumlu yanıt artı puan olarak görülür ve hedeflerinize ulaşmanıza bir adım daha yaklaştığınız anlamındadır. Bahsi geçen raporlarda üretilen rakamlarda çok ufak iyileştirmeler dahi kar rakamlarında büyük etkiler oluşturur. Tabi bu raporların üretilmesi başlı başına bir şey ifade etmez. Bu raporları analiz edip sorgulayacak ve anlık aksiyonlar alacak orta ve üst kademe yöneticileriniz bulunmalıdır.   

Genel Yönetim  

1. Etkin bir finansal yönetim sistemi kurulu mu ? Raporlar, hedefler ve analizler Excel üzerinde mi tutuluyor ?

2. İyi bir yönetim için hangi mali kayıtlarının tutulması gerektiği biliniyor mu ?

3. Vergi ve yasal yükümlülüklerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli kayıtların neler olduğunu biliniyor mu ?

4. İmzalanmış sözleşmelerdeki finansal yükümlülükler ve cezai şarları biliniyor mu ? Bunlara anlık erişilebiliyor mu ?

5. İş planı var mı, kaç yıllık bir süreyi kapsıyor ?

6. Brüt Karlılık, ürün bazlı brüt kar marjı, EBIT (Faiz ve vergi öncesi kar),  EBITDA (Faiz, vergi ve amortisman öncesi kar) rakamları düzenli raporlanıp, yöneticilerce takip ve analiz ediliyor mu ?  

7. Karlılık analizi; ROI (yatırımın getirisi), ROS (satışların getirisi ) rasyoları ve trendleri  takip ediliyor mu ?

8. Kira gider, personel gider, mağazalar gider ve merkez gider yüzdeleri yöneticilerce biliniyor mu ?

9. Nakit dönüş hızı, stok dönüş hızı, yöneticilerce bilinip analiz ediliyor mu ?

10. Muhasebe, ön muhasebe, stok kontrol, satış, finans, yönetim ve ik süreçleri için tek bir yazılım var mı ?

11. Kasada bulunan hazır değerler ile muhasebe kayıtları aynı tutarda mı ?

12. Depo ve raflarınızda bulunan envanter ile muhasebe katırlarınızda bulunan tutar aynı mı ?

13. Fire ve zayi rakamları biliniyor mu ?

Satış

14. Satış kayıtları yeni kararları alabilmek için gerekli temel bilgileri almak için etkin şekilde tutuluyor mu ?

15. Günlük, haftalık ve aylık satış raporları üretiliyor mu ?

16. Nakit, Kredi kartı, vadeli satış bilgilerini ayrı ayrı alınabiliyor mu ?

Finansal Yönetim17. Departman / Mağaza bazında satış raporu üretiliyor mu ?

18. Satışlar departman ve ürün aileleri/ürün bazında üretiliyor mu ?

19. Satışlar, satış personeli bazında üretiliyor mu ?

20. Satış bütçe ve raporlaması var mı ?

21. Geçmiş yıllar ile detaylı karşılaştırma, hedeflenen, gerçekleşen raporlarını ürün bazına kadar üretiliyor mu ?

22. Geçmiş yıllar karşılaştırmalı Mağaza başı kar zarar tablosu üretiliyor mu ?

23. Like for Like  (Yeni yatırımlar hariç benzer durum karşılaştırmalı rapor) raporlamaları üretiliyor mu?

24. Satış rakamları rasyoları düzenli oluşturuluyor mu ?

25. Metrekare başı satış ve karlılık raporları üretiliyor mu ?

26. İndirim analizi raporları üretebiliyor mu? Personel, kampanya, dönemsel, sezonsal indirimleri ve tutarları ürün bazlı görebiliyor mu ? 


Stok ve Ticari Satınalma
Finansal Yönetim
27. Stok kayıtları yöneticilere karar almak için temel verileri ve raporları sunabiliyor mu ?

28. En son stok sayımı ne zaman yapıldı, ve stok miktarı muhasebe kayıtlarıyla tutarlı mı ?

29. Fiziki sayım yapılmadan stokta ne kadar satılabilir ürün var anlık görülebiliyor mu ?

30. Sipariş, yükleme, mal kabul, ödeme ve iade süreçleri raporlanıyor mu ?

31. Basit ve devamlı ürünlerin geçmiş sezon satış ve kar raporları üretiliyor mu ?

32. Ürünlerinizin stok, sipariş ve satış adetlerini  tek raporda birleştiren bir raporlama sistemi var mı ?

33.Ürün bazlı satış hızı (Sell-Through) raporu üretiliyor mu ?

34. Stok yaşı biliniyor mu ?

35. Maliyet ve satış fiyatı üzerinden stok değerleme raporları üretiliyor mu ?

36. Tedarikçilere uygulanan ortalama ödeme vadesi ve tedarikçi bazında yaşlandırma raporları üretiliyor mu ?

37. Yaşlanmış stokların emsal değer üzerinden değerleme raporu üretiliyor mu ?

38. Stok sıkıntısı çeken ürünler tespit edebiliyor mu ?

39. Serbest satın alma sınırı  (Open-to-Buy) var mı, düzenli raporlanıyor mu ? 

Finansal Yönetim

Giderler

40. Gider kayıtlarınız yöneticilere karar almada etkin rapor sunacak şekilde tutuluyor mu ?

41. Kontrol edilebilir gider kalemleri tespit edilip bunlar düzenli rapor ediliyor mu ?

42. Tüm gider kalemleri, merkez ve şubeler olarak detaylı raporlanıyor mu ?

43. İşin doğasına aykırı ve operasyonu etkilemeyecek giderleri tespit edebilecek raporlama sistemi var mı ?

44. Aylık kar zarar tabloları, nakit akım ve bilanço üretilebiliyor mu ?

45. Yıllık Bütçe hazırlıyor mu ?

46. Aylık olarak bütçelenen ve gerçekleşen raporları oluşturuluyor mu ?

47. Bütçe, statik mi ? dinamik mi (Rolling Budget) ?  Dinamik Bütçenin artıları hakkında yöneticiler bilgi sahibi mi ?

48. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı finansal raporlar üretiliyor mu ?

49. Sermaye yeterliliği düzenli kontrol ediliyor mu ? Likidite analizi düzenli yapılıyor mu ?

50. Operasyonel ve finansal kaldıraç rasyoları raporlanıp analiz ediliyor mu ?

51. Üretilen kar ile işletmenin ne kadar borçlanabileceği ve mevcut borçlanma yapısı (Borç ödeme gücü)raporlanıyor mu ?

52. Nakit akım tabloları hazırlanıyor mu ?

53. Nakit akışı hazırlanırken finansal raporlar mı kullanılıyor yoksa net bilinen ödemelere göre manuel mi tutuluyor ?

İnsan Kaynakları

54. Personel başı satış, karlılık ve gider rakamları üretiliyor mu ?

55. İK bütçesi, planı ve gerçekleşmeleri raporlanıyor mu ?

56. Personel devir (dönüş) hızı raporlanıyor mu ?

57. Personel başı eğitim harcaması bütçelenip, planlanıp, raporlanıyor mu ?

58. Mesai Devamlılık raporları üretiliyor mu ?


Finansal YönetimBilgi Teknolojileri

59. Bilişim Teknolojileri bütçeniz ve takip sisteminiz var mı ?

60. Ürün başı data işleme maliyetleri raporlanıyor mu ?

Bu konu ve daha fazlası


Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitim Setinde