Ürün Yönetimi ve Tasarim Stratejileri WorkShop

Merchandising Eğitimi
Son 15 yıldır özellikle yurtdışında uygulanan ve gelişen, son 5 yıldır da Türkiye’de bazı vizyonu geniş firmaların uygulamaya çalıştığı Ürün Yönetimi veya Satınalma Yönetimi denilen gelişmiş pazarlama stratejileri yönetimleri; Tekstil sektörünü, tasarımcılarının trendler, araştırmalar ve hisleri doğrultusunda hayal güçlerini ortaya koyacakları bir zemin değil, tasarım firmalarının müşterilerinin yaşamlarına ve hayal dünyalarına girmeye çalıştıkları bir arena haline getirmeye başlamıştır. Bu da en doğru ürünü yaratmayı sağlayan mekanizmayı sürekli hareket halinde tutacaktır. 

Doğru Ürün’ü hep tasarımı estetik, belki biraz da farklı, kumaşı iyi seçilmiş bir nesne olarak ele aldık. Ama tasarımcılar olarak, hepimizin içine düştüğü en önemli yanılgılardan biri de, bu nesnelerin tek yaratım yönteminin; tasarım, tek sahibinin de tasarımcı olduğunu düşünmektir.

Tasarım elbette bir ürünün yaratılmasında önemlidir. Ama bilinçli tasarım kavramından bahsedilirse, artık tasarım bir ürünün yaratılması aşamasında sadece bir adım olmaktadır. Bu çalışmalar bize, aslında Doğru Ürünün nasıl tanımlanacağı ve nasıl ortaya çıkarılacağı konusunda bilgiler sunmuştur. Bu bilgiler ışığında, Tasarım Stratejisi Kavramına; Doğru Ürün’ün yaratılması sürecinde tüm adımları içinde barındıran büyük bir yapı dememiz yanlış olmaz. Bu sebeple, Tasarım kavramını ve tanımından başlayarak bileşenlerini Doğru Tasarım ve Ürün’e ulaşmak için gözden geçirmemiz faydalı olacaktır. 

Eğitimimizin amacı; Verilecek teknik bilgi ve uygulamalı çalışmalar ile kişisel ve sektörel becerilerin arttırılması, profesyonel hayatta kullanılanacak nitelikli bir karışıma dönüştürülmesidir.

İçerik; 
1. Tasarım Kavramı 
2. Tasarımın Boyutluluğu 
3. Tasarımın Dalları 
4. Tasarım Süreci 
5. Ürün Tanımı 
6. Doğru Ürün Kavramına bakış 
7. Ürün Yönetimi 
8. Örnek Uygulamalar

*Detay içerik için aşağıdaki slaytları inceleyiniz. 

Süre: 7 Saat (7 saat x 1 gün)
Gün ve Saat: Cumartesi 10:00-17:00
Yer: Online Eğitim
Tarih   : Talep Üzerine Eğitim Açılır