Yöneticiler için Güncel Finans ve İş Stratejileri

Yöneticiler için Güncel Finans ve 2019 İş Stratejileri WorkShop; Üst Düzey Yönetici, Şirket Sahibi, Ceo'lar ve Tepe Yönetici adaylarına yönelik olarak düzenlenmektedir.

Yöneticilerin iş hayatında karşılarına sıklıkla çıkan finansal konulara dair bilgilerin güncellenmesi ve şirket yönetiminin temel yapı taşlarından olan Finansal Yönetim Stratejilerinin ''En son global ve yerel gelişmelere paralel olarak'' en etkili ve pratik yollarının aktarılması amaçlamaktadır. 
Günümüzde üst kademe yöneticiler CFO, Finans ve Muhasebe Direktörü/Müdürü, Bankacılar, Yeminli Mali Müşavirler ve Basın Yayın  gibi kanallardan bilgi alsalar da alınan bilgiler bir bütünlük arz etmemekte ve genellikle mikro sorunların çözümüne yönelik olmaktadır. 

Bu WorkShop ile henüz sorunlar oluşmadan Finansal Strateji gözlüğü ile bütüne hakim olarak finansal gelişmelerin sizi yönetmesi değil sizin şirketinizi finansal dalgalara hazır olarak yönetmenizi sağlayacak kolay uygulanabilir pratik stratejilerin aktarılması  hedeflemektedir.

Ayrıca Türkiye için kritik öneme haiz 2019 yılı öncesi ve sonrası için muhtemel gelişmeler, olasılıklar ve alternatif finansal yönetim stratejileri aktarılacaktır. 

WorkShop Konuşmacısı/Eğitimen Mehmet Gürsu Çelensu Phd.Mba.(Özgeçmiş) 1997 yılından günümüze tüm ekonomik ve finansal krizlerde gerek Bankacılık gerekse de Reel Sektörde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Danışmanı olarak görev almış ve başarılı stratejiler üretmiştir.


Gündem;

1. Dünyada ve Türkiye'de Genel Finansal Görünüm

2. Geçmiş Finansal Deneyimler ve Öncü Göstergeler

 • Kriz ve Dalgalanmalar Öncesi Makro Ekonomik Uyarılar
 • Piyasalardaki Alarm Sinyalleri
 • Geçmiş Finansal Kriz Deneyimleri ve Sonrası (1994,2001,2008, ?)
3. Finansal Tabloları Anlama, Okuma ve Yönetme

 • Mali Tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım, Fon Akım vs)
 • EBITDA, GMROI, GMROF, GMROL (Başarının 4 Sihirli Anahtarı)
4. Finansal Analiz ve Sonrası, İyileştirme ve Çözüm Pratikleri
 • Pratik Finansal Analiz
 • Oran Analizleri ve Değerlendirme Bilgileri
 • İşletmelerde Alarm Göstergeleri (Uygulamalı) ve Önlemler
5. Finansal Enstrümanlar ve Pratik Bilgiler

 • Para ve Döviz Piyasaları
 • Vadeli İşlemler (Opsiyon, Türev, Forex, Future)
 • Kredi Piyasaları ve Türleri (Kosgeb, Exim, İşletme, Mortgage vs)
 • Sermaye Piyasaları ve Türleri (BİST, Tahvil, Bono, Şirket Tahvili, Eurobond)
 • Altın Piyasası
 • Piyasalara Dair Pratik Bilgiler ve Yatırım Kararları
6. 2019 Öncesi ve Sonrası Finansal Yönetim Stratejileri
 • Döviz Pozisyonları
 • İthalat ve İhracat Stratejileri
 • Satış Kanalları ve Stratejik Çözümler
 • Mergers & Aquisitions Planlamaları ve Fon Stratejileri 
 • Halka Arza Dönüş
 • Ödeme ve Tahsilat Sistemleri, Risk Yapılandırma Yöntemleri
 • Alternatif Stratejilerin de Alternatifleri ( C ve D Planları)
7. Güncel Örnekler ve Ucu Açık Soru CevapSüre:                Planlanan 8 Saat (1 Gün x 8 Saat)
Gün ve Saat:    Cumartesi 10.00-18.00 (Ucu Açıktır)
Yer:                  Workhaus / Maslak
Tarih:               21 Nisan 2018 
Ücret:               1,499 TL

*Eğitim İnteraktif Olduğundan Katılım 10 Kişi ile Sınırlıdır.
**Katılımcılara ''Yöneticiler için Finans Eğitim Seti'' Hediye Edilecektir.
***Gün Boyu Sınırsız İkram ve Öğlen Yemeği Ücrete dahildir
****Katılımcılara Eğitim Sonunda Katılım Sertifikası Verilmektedir

Hemen Kaydol:


Konuşmacı/Eğitmen: Mehmet Gürsu Çelensu